Onze programma's

De meeste academische taal- en cultuurstudies nemen het nationaal niveau als uitgangspunt van het onderwijsprogramma. Onze opleidingsprogramma’s gaan uit van een ander perspectief: onze eerste focus ligt niet op de meerderheid, maar op de niet-dominante minderheden in onze samenleving. In plaats van in te zoomen op de nationale hoofdsteden, zijn onze programma’s eerder gericht op de ‘periferie’ van Europa. We doen dit omdat we denken dat kennis en begrip van culturele- en taalkundige diversiteit, belichaamd door subnationale en migrantenminderheden, de gehele samenleving sterk ten goede kunnen komen.

Waarom deze programma’s?

Onze afgestudeerde studenten hebben grondige kennis en vaardigheden opgedaan in het domein van diversiteitsmanagement en meertaligheid. Onze onderwijsfilosofie houdt in dat we onze studenten wegwijs maken in de belangrijkste concepten en theorieën over groepsvorming, taal en communicatie en diversiteitsmanagement. Tegelijkertijd proberen we door het vergelijken en contrasteren van allerlei Europese en niet-Europese etnolingüistische minderheden een kritische manier van denken te stimuleren. Een derde kernpunt van onze onderwijsfilosofie is de praktijkgerichte aanpak, namelijk het toepassen van theoretische kennis door tijdens je studie veldwerk te doen.

Ons flexibele stagebeleid in binnen- en buitenland is gericht op het verbeteren van de carrièreperspectieven van onze studenten. De mogelijkheden zijn erg divers en we staan altijd open voor de eigen inbreng van de student. De student heeft in onze programma’s veel keuzevrijheid, bijvoorbeeld om een heel jaar in het buitenland door te brengen om daar een specifieke minderheidstaal en -cultuur te bestuderen. De universiteit begeleidt de studenten in dit proces.

Geïnteresseerd in minderheden en meertaligheid?

We nodigen je van harte uit om een van onze voorlichtingsactiviteiten voor aankomende studenten bij te wonen. Tijdens deze activiteiten ontvang je informatie van onze studieadviseurs, docenten en studenten, kun je gerichte vragen stellen en krijg je de kans om met onze studentambassadeurs te spreken over hun ervaringen. Bovendien proef je de sfeer op de universiteit en ontmoet je mensen die je mogelijk je medestudenten worden. Interesse? Bezoek de voorlichtingspagina van de Rijksuniversiteit Groningen of lees meer over de bachelor Minorities & Multilingualism en de master Multilingualism.

Aanmelden

Je kunt je tot 1 mei 2017 aanmelden voor de bachelor Minorities & Multilingualism. De deadline voor het masterprogramma Multilingualism is 1 mei 2017 of 15 oktober 2017. Voor meer praktische informatie over de aanmeldprocedure, kijk op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Matching

Ben je een Nederlandse student? Dan is een matchingsactiviteit verplicht. Bij het kiezen van een opleiding wil je natuurlijk graag zeker weten of je de juiste keuze hebt gemaakt. Door deel te nemen aan een matchingsactiviteit kun je ontdekken of het programma bij je past. Voor meer informatie over de matchingsactiviteiten van onze opleidingen, bezoek de matchingspagina.